От какво страдат хората?

Тук са събрани отговорите на 10 бъдещи или настоящи лекари.

07x02 07x03 07x04 07x05 07x06 07x07 07x08 07x09 mia-07x10