От какво се вдъхновяват хората?

Попитахме 10 артисти за техните вдъхновение. След лекари и учители, това е третата и последна професия, която избрахме като извадка от отделен слой от хора, които остават по една или друга причина заглушени.

09x01 09x02 09x03 09x04 09x05 09x07 09x08 09x06 09x09 09x10