Какво обичаш?

Попитахме 10 човека със синдром на Даун какво обичат. Това е въпрос, който, за много от нас, няма ясен или бърз отговор. Но събраните отговори тук показват нещо изключително. Исренност.06x01 06x02 06x03 06x04 06x05 06x06 06x07 06x08 06x09 06x10