Какво е различното днес?

В рамките на Sofia Pride 2016 и Sofia Pride Art Week попитахме десетима представители на ЛГТБИ общността в България какво е различното днес в начина, по който те живеят, работят, обичат. Вижте отговорите им. Различават ли се от вашите?04x01 04x02 04x03 04x04 04x05 04x06 04x07 04x08 04x09 04x10