Разговори

baby boy

Името му е Айлан Кюрди и той беше на 3 г.

Ужасяващата снимка на тригодишното сирийско момче Айлан Кюрди, което намери смъртта си заедно с по-големия си брат Галип и майка им във водите на Средиземно мор...
6

Създаване на ежедневието

Изследване на момента, в който архитектът отстъпва и обитателят започва Подобно на други жилищни комплекси, построени по време на социалистическия режим, ж.к. ...