Разговори

cpi2013_easterneuropeandcentralasia

Не ни ли писна?

Поредната класация – поредната излагация за България. Както и през 2012, „Трансперънси Интернешънъл“ и в тазгодишния си индекс за корумпираност поставя България...
raya

„На нас ни пука, че на вас не ви пука“

Какво означава „окупация“ в контекста на съвременна България? Много се изписа и изговори за #occupysu – и както винаги, една голяма част от извоюваното мислимо...
abreast with the times monument

Нашата свобода

ФРАГМЕНТИ Понятието “демокрация” произтича от основния принцип: върховенството/управлението (kratos)  на и от гражданите (dēmos). Това е форма на политичес...