За Ретроград

Материалното наследство на комунистическата архитектура продължава да оформя, определя и обуславя градския пейзаж – от Таджикистанската столица Душанбе до Братислава, Словакия. Тоталитарната система в съветски стил има своите най-дълбоки и най-дълготрайни резултати в света на строежите. От ранните революционни години, когато еманципаторната идеалогия се превръща в надхвърлящи живота проекти, до разпространението на панелната система за строене на жилища през 60-те години, комунистическата идеология променя образите на градовете. Те стават бетонен катаклизъм на съветския индустриализъм, сталинизма и по-късните опити за нормализация. Милиони хора и семейства, чиито собствени частни животи са белязани от силите на режима, населяват тези градове. Каква е била тяхната съдба? Можем ли да открехнем бетонените стени и да надникнем в живота им?

Снимка: Гергана Динева

Редгроград. Снимка: Gergana Dineva

РЕТРОГРАД е проект за изследване на разнообразното наследство на комунистическата архитектура и начина, по който е трансформирала едновременно градове и общества. Отпращайки към славянското „град“ и английското „ретрограден“ [насочен наобратно], ние поглеждаме обратно към гледащите към недалечното минало фасади на постсоциалистическия град.

Как тези различни градове и селища изглеждат днес, как техните общества са отразени и рефлектирани в архитектурата и материалните обкръжения на техните градски среди?

Станали ли са гробища на забравеното минало, пазители на загубени спомени или пък стихийно заличават отминалото, за да създадат ново лице и идентичност?

Като платформа за сътрудничество ви каним да споделите вашия опит и впечатления под формата на снимки, лични истории и статии, репортажи, интервюта.

Амбицирани сме да обхванем огромното пространство на бившия Източен блок, приемаме материали (но не единствено!) от различните държави в Централна, Южна и Източна Европа, Кавказ и Централна Азия.

Какво търсим: 

  • материали на български или английски език;
  • „бетонни“ истории от всекидневния живот в панелните блокове;
  • изображения на еднаквостта и разнообразието в комунистическата архитектура, варираща от Сталинистки конструктивизъм, през следвоенен модернизъм до експериментите на перестройката;
  • „монументални“ монументи — от най-голямата в света глава на Ленин в Улан Уде до Майка Грузия в Тбилиси;
  • Свидетелства за това как комунистическите съоръжения са били трансформирани, разрушени или изоставени в новите системи на капитализъм и демокрация;
  • Изтокът в Запада – социални жилища и „сива“ квази-комунистическа архитектура от Запада.

РЕТРОГРАД започна като проект, замислен на английски език в Баница, но поради големия интерес към него започнахме да осигуряваме превод на статиите. Благодарим, че ни четете!

За детайли: join@banitza.net