След свободата: Гергана Панчева

Гергана Панчева е родена през 1987 г. в София. Завършва бакалавърска програма по „Англицистика и американистика“ и магистратура „Преводач-редактор“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Специализира в университета в Кьолн. Занимава се с преводи и преподаване. Публикува в „Литературен вестник“, Liternet, Public Republic, Кръстопът, „Литературен клуб“ и др. В момента подготвя и първата си стихосбирка.

Снимка: Гергана Динева

Снимка: Гергана Динева

 

***

 

От небето се ронят

късове живот.

По обувките на клошаря –

трохи.

 

***

 

Лошите ни навици

нямат нищо общо с подредбите.

Планетите не им влияят

нито фасовете, махмурлукът,

караниците за нищо.

 

Луничките

по ръцете ѝ

се множат всяка година.

Отбелязва победите ни

из гънките на лицето си.

В ъгъла на окото ѝ

плуват няколко

пълни упойки,

изневери,

неплатените сметки.

 

Ако някой ден разгледаш дланите

внимателно,

ще видиш всичките планети

подредени из животите ни

точно както трябва.  

 

 

ОТКАЗ

 

Все едно изпускаш човек,

увиснал над пропаст.

Изведнъж разхлабваш захват –

и в следващия миг се свършва.

 

Все едно гледаш ужаса в очите,

преди да пуснеш някого.

Под краката му – пропаст.

Отлепяш вкопчените пръсти от своите.

Един по един. Постепенно. После дланта.

И се свършва.

 

 

ЗАГЛАВИЕ НА СНИМКА

 

Щастливо семейство

се държи за ръце,

усмихва се

като по поръчка,

за да побере

в месингова рамка,

(според размера),

застиналата симулация на обич.

 

Каскетът на фотографа

от щастие чак се килва.

 

 

***

 

Ще дойда много отдалеч.

По стотици пътища ще съм се връщала.

Ще дойда тихо,

първо няма да ме забележиш.

Ще се свия на кълбо сред теб.

Шепа в шепа ще се свия.

Ще си легна във утробата ти.

Като охлюв ще се сгуша

под черупката ти.

А на сутринта

в една бразда

ще ми излюпиш дребните човешки гущери,

те ще се гърчат, съскат и увиват.

Гущерите ще се чукат по черупките преди да се излюпят.

Ще се хапят един друг,

ще си избодат очите.

И двойно повече от пътища

ще зейнат помежду ни.

 

 

***

 

Блъскат тестото по масата,

впили нокти в сумрака.

За хубав хляб

замесеното трябва

да се преобърне 30 пъти.

Завъртане.

И година по-късно

тя ще бърше прашните следи

от някой друг.

 

 

***

 

Греховете се броят наесен.

В крайчеца на окото ми

плува лъжа.