Съединението на българите

Снимка: Васил Гарнизов

Снимка: Васил Гарнизов

Съединението на българите

Хайде да се съединим.
Хайде да сме силни.
Хайде, има смисъл.

Да се съединим.
Да сме силни.
Има смисъл!

Съединете се!
Съединете се!
Смисъл!

Ехо, съединете се!
Съединете се бе!

Смисълът…

 

textiswolrd: иван димитров