След свободата: Радослав Чичев

Радослав Чичев (1981) е един от водещите на предаванията „Артефир“ и „Аларма“ по програма „Христо Ботев“ на БНР. Пише поезия и драматургия.

Снимка: Николай Николов  www.blindspot.bg

Снимка: Николай Николов www.blindspot.bg

Мисли по време на разходка

ако съм буквалист:
зад рисунката има платно
зад очите мозък
но истината e че не разбирам
какво има зад всички тези лица
зачервени от студ сгушени в яките си
зад мъглата стелеща се
всъщност
тук все повече започва да напомня
на отвъдно

***

Есенно време в магазина

на опашката
омраза
увива се увива се
и ти става приятно
и топличко
домашно

***

оплитаме се
допираме гърдите си
сърцата ни се ускоряват
започват да се млатят
слюнките ни хвърчат на забавен каданс
адреналинът като черно злато ни залива
и малко преди да изпаднем в несвяст
свършваме заедно
нокаутирани
мускулите се отпускат
сърцата се отдалечават
продължавайки да бият

***

ноемврийското слънце е ниско
приведено е за да прозре и вникне
удържа нещо крехко
или това което е преди тленността
не знаеш какво е
предполагаш

за теб остава само светлината

***

напълни се празната купичка на просещия
с дъжд
сега минувачите пускат своите монети
и си пожелават щастие

***

проблясва съзнанието ни като светулка
в определена нощ на определено място
и ако можеш да се отдалечиш
да погледнеш отстрани
ще видиш как светим
огряваме поляната

тогава не е страшно
светло е

***

може би това не е път
може би е линия излизаща изпод краката ми
зачеркваща пътя
и всичко е една чернова
с разстояние между крачките
с малки бели разстояния