Какво не чуват хората?

Попитахме 10 човека с увреден слух “Какво не чуват хората?
02x10

02x0202x0502x0102x06
02x0302x07 02x04 02x08 02x09