warsawadvertisment1

Реклами във Варшава, Полша, 2012. Източник: Музеят за модерно изкуство във Варшава