neon4

Неонови надписи по ул. Маршалковска, Варшава (1974г.) Източник: уебсайт на Неоновия музей, колекция.