collage

Кола. Врата. Будка. Снимка: Зофия Балдига