collage 2

Площадка за игра. Рисунка. Стълба. Снимка: Зофия Балдига